LETNÁ ÚDRŽBA EXTERIÉRU zahŕňa:

  1. zametanie spevnených plôch
  2. umývanie spevnených plôch
  3. zbieranie nečistôt
  4. vyprázdňovanie odpadkových košov
  5. odstraňovanie žuvačiek

ZIMNÁ ÚDRŽBA EXTERIÉRU predstavuje:

  1. odpratávanie snehu zo striech, chodníkov a cestných komunikácií
  2. rozbíjanie ľadu, posyp soľou a inertným materiálom