Technická správa budov zahŕňa údržbu a drobné opravy technologických zariadení. Podľa pokynov zákazníka zabezpečujeme drobné opravy a údržbu stavebných častí objektu a spoločných priestorov (zámočnícke, stolárske, tesárske, elektroinštalačné a inštalačné práce a dekoratívne úpravy).

REVÍZIE A SERVIS

Schaller facility, s.r.o. zabezpečuje výkon revízií a servis všetkých výrobno-technických zariadení v zmysle platných právnych predpisov, príslušných vyhlášok a noriem.

HAVARIJNÁ SLUŽBA

Súčasťou komplexných služieb je zaistenie stálej havarijnej služby.

Havarijnú pohotovosť zabezpečujeme NON STOP 24 hodín 365 dní v roku.