Sídlo spoločnosti:

SCHALLER facility, s. r. o.
Kukučínova 6
Kováčová (pri Zvolene)


cislo-orange  0917 186 460 (Orange)
cislo-O2  0948 383 727 (O2)

web stranka  http://www.schaller.sk
e-amil  schaller@schaller.skMAJITEĽ
e-amil  servis@schaller.skOFFICE MANAGER
e-amil  personalne@schaller.skPERSONÁLNE ODDELENIE
e-amil  financne@schaller.skMZDY A FAKTURÁCIA

Korešpondenčná adresa:
Jedľová 863/27
960 01 Zvolen